Om Sigve Mathisen

Fotograf og foredragsholder

Selvportrett fra utstillingen De som går foran

Sigve Mathisen er fotograf, og arbeider med egne prosjekter og tar oppdrag. Han selger også bilder.

Sigve holder til på Grim Kulturbryggeri, Setesdalsveien 17 i Kristiansand. Dette er et spennende miljø med skapende folk innen musikk, malerkunst, journalistikk, dans og teater for å nevne noe.

Sigve Mathisen`s primære fotografiske genre er portrett med vekt på miljøportrettet, og legger gjerne opp arbeidet rundt dette. Miljøportrett vil si at miljøet personen fotograferes i kommer fram og tillegges vekt. Han tar også klassiske portretter hvor bakgrunnen er myk og ute av fokus og dens farger og tekstur fremhever den portretterte.

For tiden er utstillingen De som går foran særlig aktuell. Dette er en utstilling hvor åtte personer med blikk for en grønnere fremtid portretteres. Dette er en vandreutstilling og ble i løpet av mai og juni presentert i Rådhuskvartalet og Grønt senter, begge i Kristiansand. Utstillingen kan sees på Grim Kulturbryggeri. Den blir også presentert gjennom hele november på Kristiansand folkebibliotek. Ta gjerne kontakt om du ønsker utstillingen presentert hos deg.

Aktuell er også boka Like utenfor. Dette er en fotobok hvor angstens uttrykk blir fotografert, understøttet av tekster innkommet via sosiale medier, SMS og mail fra fjern og nær. Boka er et prosjekt av Sigve Mathisen og Karin Moe Hennie. Den gies ut på Abup forlag, og lanseres på Grim Kulturbryggeri tidlig høst 2019.

Bilder fra boken Like utenfor

Bøker Sigve Mathisen har utgitt eller vært fotograf til:

Mer om bøkene, utstillinger og andre prosjekter kan sees under fanen Portfolio.

Forestillingen Livet vil ha meg. Selv om det er fotografiet som er Sigve Mathisen`s primære arbeidsform, arbeider han også med sceneriske uttrykk. I Livet vil ha meg gir han temaer som god nok, mestring og åpenhet for andre et politisk og samfunnskritisk innhold. Et samfunn preget av raushet og god plass for variasjon og mangfold er et spennende og menneskelig samfunn. Men ikke alle kan bestemme. Det er det smårocka instituttledere og syngende politifolk som må gjøre.

Livet vil ha meg startet som et fotografisk prosjekt hvor paraplyer var motivet, men opplevelser under veis gav inspirasjon til å lage forestillingen. Ingrediensene er foto, musikk og fortelling – alt fremført med utstrakt bruk av cowboyakkorder og folkelig sang. Livet vil ha meg varer en drøy halvtime og har et «salongkonsert/hjemme-hos-format».

Videoklipp fra forestillingen kan sees nederst under fanen Portfolio.

Sigve Mathisen er utdannet Cand.Polit. ved Universitetet i Oslo. I studiene interesserte han seg særlig for systemteori. I systemteori forsøker man gjerne å forstå hva noe er del av, for eksempel en hendelse, et perspektiv, en holdning eller ferdighet. Ønsket om å forstå ting i sammenheng preger måten Sigve arbeider på. Han er opptatt av spørsmål som: Hva vil det si å mestre, og hva kan hver enkelt`s mestring være del av? Hva innebærer det å oppleve seg selv og andre som god nok? Hvorfor er natur viktig? Finnes det måter å komme ut av klimaproblemer som styrker, ikke svekker, hver enkelt`s mulighet for livskvalitet, glede og mestring?