Om Sigve Mathisen

Fotograf og foredragsholder

Selvportrett fra utstillingen De som går foran

Sigve Mathisen er fotograf, og arbeider med egne prosjekter og tar oppdrag. Han selger også bilder.

Sigve holder til på Grim Kulturbryggeri, Setesdalsveien 17 i Kristiansand. Dette er et spennende miljø med skapende folk innen musikk, malerkunst, journalistikk, dans og teater for å nevne noe.

Sigve Mathisen`s primære fotografiske genre er portrett hvor både dokumentarisk pregede miljøportretter og kunstneriske portretter inngår i arbeidet. Miljøportrett vil si at miljøet personen fotograferes i kommer tydelig fram og tillegges vekt. Miljøportrettet har ofte et dokumentarisk preg, mens klassiske portretter gjerne preges av et kunstnerisk preg hvor bakgrunnen er myk og ute av fokus og dens linjer og tekstur fremhever den portretterte.

Ved bestilling av portrettfotografering avtales det gjerne på forhånd hva slags utrykk portrettet skal tilstrebe, og lokasjon leites fram i samarbeid eller som forslag fra Sigve.

For tiden er utstillingen De som går foran særlig aktuell. Dette er en utstilling hvor åtte personer med blikk for en grønnere fremtid portretteres. Portrettene er typiske miljøportretter. Dette er en vandreutstilling og ble i løpet av mai og juni presentert i Rådhuskvartalet og Grønt senter, begge i Kristiansand. Utstillingen kan sees på Grim Kulturbryggeri. Den blir også presentert gjennom hele november på Kristiansand folkebibliotek. Ta gjerne kontakt om du ønsker utstillingen presentert hos deg.

Aktuell er også boken Like utenfor. Boken er laget i samarbeid med danser, forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie og en rekke forfattere fra fjern og nær. Til boka knytter det seg et foredrag med omtrent 45 minutters varighet.

Andre bøker Sigve Mathisen har utgitt eller vært fotograf til:

Mer om bøkene, utstillinger og andre prosjekter kan sees under fanen Portfolio.

Selv om det er fotografiet som er Sigve Mathisen`s primære arbeidsform, arbeider han også med sceneriske uttrykk. Utstillingen Under samme paraply er også en forestilling. Mer om Under samme paraply nederst under fanen Portfolio.

Sigve Mathisen er utdannet Cand.Polit. ved Universitetet i Oslo. I studiene interesserte han seg særlig for systemteori. I systemteori forsøker man gjerne å forstå hva noe er del av, for eksempel en hendelse, et perspektiv, en holdning eller ferdighet. Ønsket om å forstå ting i sammenheng preger måten Sigve arbeider på. Han er opptatt av spørsmål som: Hva vil det si å mestre, og hva kan hver enkelt`s mestring være del av? Hvorfor er ofte to beskrivelser bedre enn en? Hvorfor er natur viktig? Finnes det måter å komme ut av klimaproblemer som styrker, ikke svekker, hver enkelt`s mulighet for livskvalitet, glede og mestring?