Om Sigve Mathisen

Fotograf og foredragsholder

Selvportrett fra utstillingen De som går foran

Sigve Mathisen er fotograf, og arbeider med egne prosjekter og tar oppdrag. Han selger også bilder.

Sigve holder til på Grim Kulturbryggeri, Setesdalsveien 17 i Kristiansand. Dette er et spennende miljø med skapende folk innen musikk, malerkunst, journalistikk, dans og teater for å nevne noe. Mange av Sigves bilder er trykt og henger på veggene på Kulturbryggeriet.

Sigve Mathisen`s primære fotografiske genre er portrett og dokumentarisk pregede bilder.

Ved bestilling av portrettfotografering avtales det gjerne på forhånd hva slags utrykk portrettet skal tilstrebe, og lokasjon leites fram i samarbeid eller som forslag fra Sigve. Se mer under portretter

For tiden er utstillingen De som går foran særlig aktuell. Dette er en utstilling hvor åtte personer med blikk for en grønnere fremtid portretteres. Portrettene er typiske miljøportretter. Dette er en vandreutstilling og ble i løpet av mai og juni presentert i Rådhuskvartalet og Grønt senter, begge i Kristiansand. Den blir presentert gjennom hele november på Kristiansand folkebibliotek og er en del av Miljøuka. Ta gjerne kontakt om du ønsker utstillingen presentert hos deg.

Aktuell er også boken Like utenfor. Boken er laget i samarbeid med danser, forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie og en rekke forfattere fra fjern og nær. Til boka knytter det seg et foredrag med omtrent 45 minutters varighet.

Andre bøker Sigve Mathisen har utgitt eller vært fotograf til:

Mer om bøkene, utstillinger og andre prosjekter kan sees under fanen Portfolio.

Selv om det er fotografiet som er Sigve Mathisen`s primære arbeidsform, arbeider han også med sceneriske uttrykk. Utstillingen Under samme paraply er også et konsept hvor en forestilling inngår. Mer om Under samme paraply nederst under fanen sigvemathisen.com/fotoforestilling/

Sigve Mathisen er utdannet Cand.Polit. ved Universitetet i Oslo med vekt på pedagogiske fag. Interessen for pedagogikk er høyst til stede i Sigve virke som fotograf, foredragsholder og artist.