Sigve Mathisen

Fotograf og foredragsholder

Jeg er fotograf, og arbeider både med prosjekter og tar oppdrag. Jeg selger også bilder.

Jeg holder til på Grim Kulturbryggeri, Setesdalsveien 17 i Kristiansand. Dette er et spennende miljø med dyktige folk innen musikk, malekunst og dans for å nevne noe. Når jeg ikke er på Kulturbryggeriet er jeg antagelig ute for å fotografere.

Min primære fotografiske genre er portrett med vekt på miljøportrettet, og legger gjerne opp arbeidet rundt dette. Miljøportrett vil si at miljøet personen fotograferes i kommer fram og tillegges vekt. Ønsker du et bilde av deg selv i et miljø du er spesielt glad i kan jeg bidra.

For tiden er utstillingen De som går foran særlig aktuell. Dette er en utstilling hvor åtte personer med blikk for en grønnere fremtid portretteres. Dette er en vandreutstilling og blir i løpet av 2019 presentert i Rådhuskvartalet i Kristiansand og Grønt senter, Kristiansand. Ta gjerne kontakt om du ønsker utstillingen presentert hos deg.

Jeg har utgitt og fotografert til flere bøker.


Jeg er utdannet Cand.Polit. ved Universitetet i Oslo. Dette er en utdanning som blant annet har ført meg inn i arbeid og problemstillinger som angår samfunn, skole og folkehelse. Forestillingen Livet vil ha meg aktualiserer viktige sider i et velfungerende sosialt klima. Forestillingens ingredienser er foto, musikk og fortelling – alt fremført der og da. Den varer en drøy halvtime og egner seg godt som innslag eller kolon i en sammenheng hvor samfunn, relasjon, helse, trivsel er sentralt.