Øyeblikk

Øyeblikk er bilder fra natur og kultur, landskap og portretter. Bildene er presentert uten tema og i tilfeldig rekkefølge. Samlingen viser noe av bredden i det fotografiske materialet til Sigve Mathisen. Noen av bildene er publiserte i bøker og utstillinger.